Kā novērst Hearthstone atpalicību

Kā novērst Hearthstone atpalicību

 • Atveriet options.txt
 • Ievietojiet šo:
 • targetframerate: i = 144 (skaitlis = vēlamais kadru nomaiņas ātrums) vsync: b = False showfps: b = True (lai mazs skaitlis parādītu jūsu fps, ja vēlaties)
  1. Mainot visu Hearthstone mape uz ‘_Hearthstone’ direktorijā:
  % localappdata%> Blizzard
  1. Skenējiet un salabojiet visu spēli.
  3 minūtes lasīts